VIVA MEDIA – svetelná reklama

– svetelná reklama

– grafické práce (návrhy tlačovín a všetkých typov reklám)
– návrh, výroba, inštalácia orientačných systémov do budov
– výroba a montáž reklamných tabúľ, nápisov na fasády
– výroba a montáž reklamných plácht / bannerov
– rezanie nápisov z fólie (plotrovanie)
– polep výkladov a dopravných prostriedkov
– návrh, výrobu a inštaláciu reklamných prvkov pre výstavné stánky
– výrobu atypických reklám
– výrobu prezentačných systémov (stojany, vitríny)
– tlač propagačných materiálov (letáky, brožúry, katalógy)
– tlač firemných tlačovín (vizitky, hlavičkové papiere, obálky, zakladače na spisy)
– veľkoplošná tlač a a laminovanie (plagáty, reklamné plachty, billboardový papier)
– dodávka reklamný predmetov spolu s potlačou
– odborné montáže
– servis reklám

Ďalší profíci