Sýkora František, Ing. – projektovanie

Projektovanie. Profesionálne geodetické a kartografické práce, vytyčovanie pozemkov, pozemkové úpravy.

Ďalší profíci