Šima Igor, Mgr. – advokát

Právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi. Správa majetku klientov, právne rozbory a analýzy.

Ďalší profíci