Qeduca Slovakia, a.s. – vzdelávacia spoločnosť

Vzdelávacia spoločnosť

 • jazykové vzdelávanie
 • manažérske zručnosti
 • soft skills
 • počítačové zručnosti
 • ďalšie odborné vzdelávanie

PRINÁŠAME VÁM ŠIROKÉ PORTFÓLIO ODBORNÝCH ŠKOLENÍ A AKDREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH MODULOV

Naším cieľom je flexibilne reagovať na špecifické potreby v oblasti vzdelávania a prostredníctvom koncepčných riešení pripravovaných na mieru zabezpečovať kvalitné vzdelávanie.

Za kľúčový moment vo vzdelávacom procese považujeme jeho praktickú stránku. Vyškolený zamestnanec či celý tím tak ľahko prenáša získané skúsenosti do praxe. Vzdelávacie programy sú najúčinnejšie vtedy, ak dokážu rozvinúť ľudský potenciál na úroveň potrebnú pre kontinuálne napĺňanie cieľov. Cielené investovanie do rozvoja schopností ľudí zvyšuje ich motiváciu a výkonnosť.

 • individuálny prístup
 • odbornosť
 • efektívnosť
 • spoľahlivosť
 • flexibilita
 • profesionalita
 • interaktivita

Ďalší profíci