Muráriková Elena, BA (Hons) – výuka nemeckého jazyka – Agentúra Elliem

Prekladateľské a tlmočnícke služby, úradné preklady. Kurzy nemeckého jazyka. Rumunský, anglický, poľský, flámsky jazyk.

Ďalší profíci