MONT IRP Service, s. r. o. – zámočnícka výroba, prehliedky tlakových zariadení

Výroba a montáž oceľových konštrukcií. Montáž technologických celkov. Zámočnícka výroba. Kovoobrábanie. Údržba priemyselných závodov. Rekonštrukcia, oprava, odborné prehliadky tlakových zariadení.

Hlavnou devízou spoločnosti je schopnosť ponúknuť zákazníkovi okamžitý koncept riešenia situácie s možnosťou promptnej realizácie. Riešenia sú vždy postavené na vysokej kompetentnosti prístupu od inžinierskeho spracovania cez výrobu, dodávku a montáž, včítane nevyhnutných technických skúšok, osvedčení a certifikátov.

 

Spoločnosť má širokú škálu skúseností s riešením zákaziek od supervízie komplexných investičných akcií a projektov po individuálne čiastkové zákazky malého rozsahu.

 

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka založená na neustále sa zvyšujúcej kvalite, načasovaní a profesionalite prístupu pri realizácii poskytovaných služieb. Spoločnosť pri poskytovaní služieb úzko spolupracuje so sesterskou spoločnosťou MONT IRP ŽILINA, spol. s r.o.

Ďalší profíci