Staňo Ladislav – kováč – HAMMER

Našou devízou je precíznosť prevedenia a vysoká kvalita výrobkov. Za samozrejmosť považujeme profesionálny prístup pri voľbe materiálov zohľadňujúci konštrukčné riešenia a úžitkové vlastnosti výrobkov. Súčasťou dodávky je aj obhliadka priestorov, poradenstvo, grafický návrh a komunikácia so zákazníkom aby sme čo najpresnejšie odhadli jeho predstavy a priestorové možnosti.

Ďalší profíci