NEREUS – plavecká škola

Plavecká škola Nereus začala svoju činnosť v roku 1997 bezprostredne po znovuotvorení zrekonštruovanej Mestskej krytej plavárne v Žiline. Dlho bola jedinou plaveckou školou v Žiline, ktorá ponúkala kompletné špecializované služby pre výučbu plávania.
Od septembra 2003 je plavecká škola samostatnou právnickou osobou s názvom Nereus, spol. s r.o.

Plavecká škola v súčasnosti aktuálne ponúka ucelený systém výučbových a kondičných plaveckých kurzov. Deti od 3 rokov majú rodičia možnosť prihlásiť do prípravných, základných a zdokonaľovacích plaveckých kurzov. Pre tých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre svoje zdravie a kondíciu, ponúka naša plavecká škola kurzy kondičného plávania. A pretože je medzi nami ešte stále veľa vekovo starších neplavcov, v našej základnej ponuke nechýbajú ani kurzy základného a zdokonaľovacieho plávania pre dospelých. Kurzy plávania organizujeme pre skupiny aj jednotlivcov v doobedňajších i poobedňajších hodinách a to ako pre verejnosť, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.

Okrem plaveckých kurzov má naša škola v ponuke aj jarný a letný denný tábor, ktorý organizujeme v týždenných turnusoch v čase jarných a letných prázdnin. Jeho obsah tvoria športové aktivity ako sú: hry v prírode i v telocvični, plávanie, cykloturistika, turistika, vodácka príprava, jazda na koni či návšteva historických pamiatok.

Ročne absolvuje naše kurzy viac ako 2000 detí a dospelých a snahou našej plaveckej školy je aj naďalej zvyšovať kvalitu výučby s cieľom zlepšovať výstupnú úroveň absolventov kurzov spojenú so spokojnosťou a radosťou z pohybu vo vodnom prostredí.

Plavecká škola Nereus spol. r.o. úzko spolupracuje s Plaveckým klubom TENAX a to najmä v oblasti výberu detí pre športovú prípravu v plávaní a pri organizácii športových a kultúrno-spoločenských podujatí.

Súčasná ponuka plaveckej školy
V súčasnosti ponúkame kompletný program výučby plávania pre všetky vekové skupiny v dvoch strediskách.
Materská škola Jarná ul.
– prípravné plavecké kurzy pre materské školy a verejnosť (deti od 3 do 6 rokov)
Mestská krytá plaváreň
– prípravné základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre školy a verejnosť (deti od 5 rokov a dospelí)
– kondičné plávanie.
Okrem plaveckej výučby ponúkame počas letných a jarných  prázdnin denné  tábory s atraktívnym programom pre deti od 7 do 15 rokov.

Riadenie plaveckej školy
Plavecká škola Nereus, spol. s r.o. spĺňa z hľadiska odborného i zákonného všetky predpoklady pre výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry so špecializáciou na výučbu plávania.

Ďalší profíci