Bednářová Patricia, JUDr. – advokátske služby

  • poskytujeme advokátske služby prevažne v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a trestného práva
  • garantujeme vysoko profesionálny, odborný a zodpovedný prístup ku klientovi
  • naším zámerom je spoznať právny problém vo všetkých jeho súvislostiach a zvoliť najjednoduchšie a najvýhodnejšie riešenie pre klienta
  • právne služby poskytujeme aj v anglickom jazyku

Ďalší profíci