B-enterprise – reklamná činnosť

Reklamná činnosť

Produktové PR

Produktové PR kampane ( uvedenie produktu na trh), poradenstvo a stratégia, oslovenie cieľových skupín, príprava a realizácia komunikačných PR aktivít

Brand PR (posilnenie pozície značky) – vyhľadávanie sponzorských príležitostí, návrh sponzorskej stratégie spojené s využitím sponzorských aktivít

Reklamné kampane a komunikačné stratégie

  • Analýza konkurenčného prostredia
  • Odporúčanie vhodných postupov ako i marketingových a komunikačných nástrojov
  • Copy writing
  • Textové spracovanie

Media relations

Analýza a monitoring médií, príprava, spracovanie a distribúcia tačových správ a tlačových materiálov

Event Management

Organizácia firemných, spoločenských a kultúrnych podujatí, eventov, seminárov, školení a konferencií ( stanovenie cieľov, kreatívne riešenie obsahu, kompletná produkcia)

Reklama a jej formy

  • Indoorová a outdoorová reklama (Bilboardy, megaboardy,bigboardy, city lighty, reklamné tabule)
  • Printové médiá – štandardné formáty
  • Elektoronické médiá – TV, video reklama, rozhlas, reklamné spoty, Internet

Ďalší profíci