RM DIAGNOSTICS – obkladanie stien

Obkladanie stien. Služby poskytované v oblasti obkladania stien a kladenia dlážkových krytín.

Ďalší profíci